Erzsebet Pusztai Madžarska političarka.

êržebet pústaj

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Erzsébet Pusztai.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž, glas s pa je zapisan z zvezo sz.

Ferenc Gyurcsany Madžarski politik.

fêrenc džúrčanj, džúrčanja

2. sklon Gyurcsanya, pridevnik [džúrčanjev]

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Ferenc Gyurcsány.
Črkovno zvezo ny iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot nj. Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Črkovno zvezo cs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot č.

György Matolcsy Madžarski politik.

džêrdž mátolči

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Madžarski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Črkovno zvezo cs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot č.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Gyula Horn Madžarski politik.

džúla hórn

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Janos Veres Madžarski politik.

jánoš vêreš

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ker naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Jozsef Torgyan Madžarski politik.

jóžef tórdžan

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis József Torgyán.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.

Kalman Katona Madžarski politik.

kálman kátona

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Kálmán Katona.

Krisztian Pars Madžarski metalec kladiva.

krístjan párš

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Krisztián Pars.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Lajos Kossuth Madžarski politik.

lájoš kóšut

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Laszlo Andor Madžarski politik.

láslo ándor

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis László Andor.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s.

Laszlo Solyom Madžarski politik.

láslo šójom

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis László Sólyom.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š, zvezo sz pa kot s.
Črkovno zvezo ly iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot j.

Peter Balazs Madžarski politik.

péter bálaž

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta. V izvirniku je zapis Péter Balász.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž.

Peter Medgyessy Madžarski politik.

péter médžeši

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.

Peter Szijarto Madžarski politik.

péter síjarto

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivec nad nenaglašenim samoglasnikom označuje dolžino, ne naglasnega mesta; v izvirniku je zapis Szijjártó.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s.

Rezsö Nyers Madžarski politik.

réže njêrš

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o, ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
Črkovno zvezo zs iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot ž.
Madžarski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Črkovno zvezo ny iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot nj.
Madžarsko črko s izgovorimo kot š.