Nikola Gruevski Makedonski politik.

níkola grúevski

V makedonskem jeziku je vedno naglašen predpredzadnji zlog.