Adam Hrycaniuk Poljski košarkar.

ádam hricánjuk

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Adam Michnik Poljski zgodovinar.

ádam míhnik

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h.

Adam Mickiewicz Poljski pesnik.

ádam mickjévič

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Adam Waczynski Poljski košarkar.

ádam vačínski

V izvirniku je zapis priimka Waczyński.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Agnieszka Radwanska Poljska teniška igralka.

agnjéška radvánska

V izvirniku je zapis priimka Radwańska.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š, gn pa gn, ne nj (kot npr. v italijanskem in francoskem jeziku).

Aleksander Czyž Poljski košarkar.

aleksánder číž

V izvirniku je popolni zapis Czyż.
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Aleksander Kwašniewski Poljski politik.

aleksánder kvašnjévski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je zapis priimka Kwaśniewski.

Andrzej Duda Poljski politik.

ándžej dúda

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje rz se izgovori s fonemom ž ali š pred nezvenečim soglasnikom (Krzysztof [kšíštof]).

Andrzej Lepper Poljski politik.

ándžej léper

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Ime Andrzej pravilno naglasimo na predzadnjem zlogu, sklop rz pa izgovarjamo kot ž.

Angela Nanetti Italijanska pisateljica.

ándžela nanéti

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
G pred e ali i izgovarjamo dž.

Boguslaw Grabowski

bóguslav grabôvski

V izvirniku je zapis Bogusław.
Priimek pravilno naglasimo [grabôvski] (napačno: [grábovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Bronislaw Geremek Poljski politik.

brónislav gerémek

V izvirniku je zapis Bronisław.
Priimek pravilno naglasimo [gerémek] (napačno: [gêremek]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Bronislaw Komorowski Poljski politik.

brónislav komoróvski

V izvirniku je zapis Bronisław.
Priimek pravilno naglasimo [komoróvski] (napačno: [komórovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Chorzow Mesto na Poljskem.

hóžou, iz hóžova

iz Chorzowa

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Isto naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah: [katovíce, iz katovíc], [zakopáne, iz zakopán].
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom h, rz pa kot ž.

Donald Tusk Poljski politik.

dónald túsk

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Isto naglasno mesto ohranimo v vseh oblikah: [katovíce, iz katovíc], [zakopáne, iz zakopán].

Iga Świątek Poljska teniška igralka.

íga švjóntek

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črko ą prevzemamo kot on, pred p in b kot om.
Črko ś izgovorimo š.

Jakub Dloniak Poljski košarkar.

jákub dlónjak

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
V izvirniku je zapis Dłoniak.
Poljsko črko ł prevzemamo s slovenskim fonemom l, v izvirniku pa je izgovor z ṷ.

Jakub Wojciechowski Poljski košarkar.

jákub vojčehôvski

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo ci pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom č, dvočrkje ch pa s fonemom h.

Jan Ziobro Poljski smučarski skakalec.

ján žóbro

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črkovno zvezo zi pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom ž.

Janusz Kaczmarek Poljski politik.

jánuš kačmárek

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č, dvočrkje sz pa s fonemom š.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors