Angelo Sodano Italijanski kardinal.

ándželo sodáno

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Betlehem Mesto na ozemlju palestinske samouprave v Izraelu.

bétlehem, bétlehemski