Alexis Gougeard Francoski kolesar.

aleksí gužár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Dvočrkje ou izgovorimo u; g pred e, i ali y pa ž.

Annemiek van Vleuten Nizozemska kolesarka.

anemík van vlétən

Axel Laurance Francoski kolesar.

aksél loráns 

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so večinoma nemi, l pa navadno ostane v izgovoru (Meribel [meribél], Paul [pól], Claudel [klodél] …).
Dvočrkje au izgovorimo o, c pred e pa s fonemom s.
V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta. Črka c se pred e in i izgovori s fonemom č.

Bauke Mollema Nizozemski kolesar.

bóuke mólema

V nizozemskem jeziku au izgovarjamo kot ou, dvojne soglasnike pa enojno.

David Gaudu Francoski kolesar.

davíd godí

V francoskem jeziku črko u izgovorimo s fonemom i (buffet, Tartuffe …).

Dylan Groenewegen Nizozemski kolesar.

dílan grúnevegen

V nizozemskem jeziku se dvočrkje oe izgovori z u.

Eddy Le Huitouze Francoski kolesar.

edí lə vitúz

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].
Črka h se ne izgovarja: Henri [anrí].
Dvočrkje ui izgovorimo i, ou pa u.
Črka e se na koncu ne izgovarja, če ni naglašena.

Ewen Costiou Francoski kolesar.

evên kostjú

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Geraint Thomas  Valižanski kolesar.

gêrajnt tómas

Valižani to ime izgovorijo z g-jem in naglasom na prvem zlogu.
(Po angleško: naglas je na drugem zlogu, g pred e pa izgovorimo s fonemom dž.)
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o. Če pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Gijs Leemreize Nizozemski kolesar.

gêjs lémrejze

Flamski oz. holandski fonem g, ki je v izvirniku sicer izgovorjen z oslabljeno zvenečnostjo, v slovenščini prevzemamo s slovenskim zvenečim g-jem. Enako izgovarjamo tudi npr. ime flamskega mesta Brugge [brúge] (francoska oblika Bruges [bríž]), priimek holandskega slikarja van Gogha ipd.
Nizozemsko dvočrkje ij izgovorimo ej.
Dva e-ja izgovorimo e.
Končni nizozemski polglasnik izgovorimo s fonemom e.
Ker naglašeni e stoji pred j-jem, ga izgovorimo široko.

Hugo Houle Kanadski kolesar.

igó úl

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
H se ne izgovarja: Henri [anrí].
Francosko črko u izgovorimo i: Tartuffe [tartíf].
Dvočrkje ou izgovorimo u.
Nenaglašeni e-ji so v francoskem jeziku nemi.

Jesús Herrada Španski kolesar.

hesús eráda

V španskem jeziku so besede, ki se končajo na samoglasnik, s ali n, naglašene na predzadnjem zlogu. Izjeme so vedno zapisane z naglasom (npr. Andrés).
Črko j izgovorimo s fonemom h.
H je v španskem jeziku nem, izjemo naredimo pri podomačenih imenih (Havana, Honduras).

Julian Alaphilippe Francoski kolesar.

žilján alafilíp

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
I se pred samoglasnikom vedno izgovori kot j: Liege [ljéž].
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja.

Luka Mezgec Slovenski kolesar.

lúka mézgec

Matej Mohorič Slovenski kolesar.

matêj môhorič

Mathieu van der Poel Nizozemski kolesar.

matjé van der púl

Mathieu je francosko ime; izgovorimo ga [matjé], ne [matjú]; prim. tudi Depardieu [depardjé], Montesquieu [monteskjé], Richelieu [rišeljé], adieu [adjé].
Nizozemsko dvočrkje oe izgovorimo s fonemom u.

Mathijs Passchens Nizozemski kolesar.

matêjs páshens

Mathis Le Berre Francoski kolesar.

matís lə bêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi, izjema je -s, ki ga včasih beremo (Reims [réms]), včasih ne (Rennes [rén]).
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Merijn Zeeman Nekdanji nizozemski kolesar.

mêrejn zéman

Olav Kooij Nizozemski kolesar.

ólav kój

Nizozemsko tročrkje ooi izgovorimo oj.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno.

Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors