Amanda Anisimova Ameriška teniška igralka ruskega rodu.

amánda anisimôva

Ime [amánda] je eno od podomačenih imen (tako kot Serena [seréna], Venus [vénus], Agassi [ágasi], Sampras [sámpras] …).

Carlos Alcaraz Španski teniški igralec.

kárlos alkarás, kárlosa alkarása

2. sklon Carlosa Alcaraza

V španskem jeziku črko z izgovorimo s fonemom s, izjema je le položaj pred l-jem ali m-jem.
Ime Carlos je naglašeno po pravilu, da so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na n oz. s.
Priimek Alcaraz je naglašen po pravilu, da so na zadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na soglasnik, razen s ali n. Izjem je veliko, pogosto so to priimki na -ez, takrat pa je naglasno mesto vedno zaznamovano z ostrivcem: Chávez, Hernández, Pérez, González, Rodríguez …

Cori Gauff Ameriška teniška igralka.

kóri góf       

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.
Dvočrkje au izgovorimo s fonemom o.
Pogosteje kot ime Cori je ob njenem priimku vzdevek Coco.

Daniel Evans Britanski teniški igralec.

dênjel évans

Francisco Cerúndolo  Argentinski teniški igralec.

fransísko serúndolo

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan].

Črko c pred e in i v španskem jeziku izgovorimo s fonemom s, v drugih položajih s fonemom k.

Garbiñe Muguruza Španska teniška igralka.

garbínje mugurúsa

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan].
Črko z izgovorimo s fonemom s, izjema je le položaj pred l-jem ali m-jem.

Holger Rune Danski teniški igralec.

hólger rúne, hólgerja rúneja

Holgerja Runeja

Iga Świątek Poljska teniška igralka.

íga švjóntek

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Črko ą prevzemamo kot on, pred p in b kot om.
Črko ś izgovorimo š.

Kaia Kanepi Estonska teniška igralka.

kája kánepi

V estonskem jeziku je naglašen prvi zlog.

Maria Sakari Grška teniška igralka.

maríja sákari

ang. Sakkari

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Μαρία Σάκκαρη.
Po pravopisni razpredelnici za novogrško pisavo, člen 1108:
dvojne soglasnike zamenjujemo z enojnimi.

Markéta Vondroušová Češka teniška igralka.

márketa vóndrovšova

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Diakritično znamenje, identično našemu ostrivcu, v češčini zaznamuje nenaglašen dolgi zlog, ne naglasnega mesta.

Ričardas Berankis Litovski teniški igralec.

ríčardas beránkis

Sofia Kenin Ameriška teniška igralka.

sofíja kénin

Sorana Cîrstea Romunska teniška igralka.

sorána kírstea

Romunski î zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z i-jem.

Stefanos Cicipas Grški teniški igralec.

stéfanos cicipás

ang. Tsitsipas

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Στέφανος Τσιτσιπάς prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108):
τσ je c.

Ugo Humbert Francoski teniški igralec.

igó embêr, igója embêrja

Ugoja Humberta

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko črko u izgovorimo kot i: Tartuffe [tartíf], buffet [bifé] je bife.
Um pa izgovarjamo kot um, om ali em.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Vera Igorjevna Zvonarjova Ruska teniška igralka.

vêra ígorjevna zvonarjôva, zvonarjôve

Jotirano rusko samoglasniško črko ё izgovarjamo na dva načina: Če ё stoji za č (ч), ž (ж), š (ш), šč (щ), se izgovori z o-jem: (Пугачёв-Pugačëv) – izgovor: pugačôv, pugačôva (Стрижёв-Strižëv) – izgovor: strižôv, strižôva (Хрущёв-Hruščëv) – izgovor: hruščôv, hruščôva V vseh drugih zvezah ё izgovarjamo kot jo: (Плетнёв-Pletnëv) – izgovor: pletnjôv, pletnjôva (Тёркин-Tërkin) – izgovor: tjórkin, tjórkina V to drugo skupino sodi tudi izgovor priimka omenjene teniške igralke. Igorjevna z j-jem zato, ker je ruski e načeloma mehčan.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors