Azovsko morje

azôvsko mórje, na azôvskem mórju

Berdičiv

berdíčiv, iz berdíčiva, v berdíčivu

Borispilj

boríspilj, iz boríspilja, v borispílju

Borodjanka

borodjánka, iz borodjánke, v borodjánki

Buzova

búzova, iz búzove, v búzovi

Čerkasi Kraj v Ukrajini.

iz čerkásija, v čerkásiju

2. sklon Čerkasija

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Černigov

černígov, iz černígova, v černígovu

Černivci

černívci, iz černívcev, v černívcih

Černobil Kraj v Ukrajini; jedrska elektrarna.

černóbil, iz černóbila, v černóbilu

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno, ta beseda je naglašena na o.

Dneper

dnéper, pri dnépru

Dnepropetrovska oblast

dnepropetrôvska oblást, v dnepropetrôvski oblásti

Dnester

dnéster, pri dnéstru

Dnipro Kraj v Ukrajini.

dnípro, iz dnípra, v dnípru

Upoštevamo preimenovanje iz Dnepropetrovska.
Naglas na zadnjem zlogu je v slovenščini zelo redek, poleg tega se končniški naglas izgublja, zato imena, naglašena na končnici, naglasno domačimo, tj. prestavimo naglas večinoma za mesto proti začetku besede, podobno kot špansko Bogotá – [bogóta], Panamá – [pánama] ali rusko [maskvá] – [móskva].

Doneck Mesto v Ukrajini.

donéck, iz donécka, v donécku 

Doneški bazen Premogovni bazen v Ukrajini, poimenovan po reki Donec.

donéški bazén

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Energodar

energodár, iz energodárja, v energodárju

Feodosija

feodósija, iz feodósije, v feodósiji

Gostomelj

gostómelj, iz gostómlja, v gostómlju

Harkov Kraj v Ukrajini.

hárkov, iz hárkova, v hárkovu

2. sklon Harkova

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Herson Kraj v Ukrajini.

hersón, iz hersóna, v hersónu

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Generic selectors
Zgolj natančno ujemanje
Išči po geslu
Išči po vsebini
Filtri
Albanščina
Angleščina
Arabščina
Italijanščina
Korejščina
Nemščina
Španščina