Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsEmilija Stojmenova Duh Slovenska političarka makedonskega rodu.

emílija stojménova dúh

V makedonskem jeziku je stalno naglasno mesto na predpredzadnjem zlogu pri besedah, ki imajo tri ali več zlogov.