Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsGaspar Noé Francoski filmski režiser, scenarist in producent.

gaspár noé, gaspárja noêja

Gasparja Noéja

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko é izgovorimo, nenaglašeni e-ji pa so nemi.
Če se osnova tujega imena v govoru konča na -r (in ni enozložnica) in -é, jo pri sklanjanju podaljšamo z j.
Ker naglašeni e stoji pred j-jem, ga izgovorimo široko.