Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsGyör Kraj na Madžarskem.

džêr

Črkovno zvezo gy iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot dž.
Madžarski ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem. Ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.