Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorsinfekcijski

infekcíjski

Pri pridevnikih, tvorjenih iz samostalnikov s končnico -ija, se naglas navadno premakne na obrazilo -íjski: [infékcija], [infekcíjski], [infekcíjska] klinika, podobno še [integracíjski], [inflacíjski], [stabilizacíjski], [rekreacíjski], [intervencíjski].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.