Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorsinflacijski

inflacíjski

Pri pridevnikih, tvorjenih iz samostalnikov s končnico -ija, se naglas navadno premakne na obrazilo -ijski: [inflácija], [inflacíjski], [protiinflacíjski ukrépi], podobno še: [integracíjski], [infekcíjski], [stabilizacíjski[, [rekreacíjski], [intervencíjski].

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen.