Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsJan Fabre Belgijski multidisciplinarni umetnik, dramatik, režiser, koreograf in oblikovalec.

ján fábәr, jána fábra

Jana Fabra

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francoske končne polglasnike prestavimo za zlog nazaj: Sartre [sártər], Grenoble [grenóbəl] …