Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsJan Sibelius Finski skladatelj.

ján sibélijus

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu. Priimek skladatelja je švedski. Ko je živel v Parizu, je prevzel francosko obliko imena Jean. Svetujemo ustaljeno ime Jan.