Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsJean Barraqué Francoski skladatelj.

žán baraké

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko é izgovorimo e.
J izgovorimo s fonemom ž: Jacques [žák].