Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsJonas Gahr Støre Norveški politik.

jónas gár stêre

V norveškem jeziku je večinoma naglašen prvi zlog.
Norveško črko ø izgovorimo s fonemom e.
St izgovorimo st, ne št (kot v nemščini na začetku besede ali na začetku prvega dela zloženke ali sestavljenke).
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
Končni polglasnik izgovorimo s fonemom e.