Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsMarián Milčák Slovaški pesnik, literarni znanstvenik in prevajalec.

márjan mílčak

V slovaškem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu besede.
I pred samoglasnikom izgovorimo j.