Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsMarie-Georges-Jean Méliès Francoski iluzionist.

marí žórž žán meljés

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
Dvočrkje ea izgovorimo kot a (Jean [žán]).
Končnica -es v francoskem jeziku ni nema, če je naglašena.