Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsSvetina Kraj v Sloveniji.

svétina, na svétini, s svétine

na Svetini, s Svetine

Tako je v leksikonu Cankarjeve založbe Slovenska krajevna imena (1985).

Szymon Szewczyk Poljski košarkar.

šímon šévčik

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č, sz pa s fonemom š.

Šah Mehmud Kureši Pakistanski politik.

šáh méhmud kuréši

Šarka Zahrobska Češka smučarka.

šárka záhrobska

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu, izjemo naredimo pri imenih, ki so enaka slovenskim (Martina, Irena …).

šesterica

šestérica držav

Naglašeni e pred r-jem v slovenskem knjižnem jeziku skoraj vedno izgovarjamo ozko, kot npr. v besedah Prešeren, kateri, večer … Z ozkim e-jem izgovarjamo tudi besede četverica, peterica, šesterica, sedmerica, osmerica, deveterica, deseterica, enajsterica, dvanajsterica. Enako tudi v izpeljankah iz teh oblik, npr. četvero, petero ...

Šimon Peres     Izraelski politik.

šímon pêres, pêresa 

Glas s ne povzroča preglasa: s Šimonom Peresom.

Širin Ebadi Iranska aktivistka.

širín ebádi

V perzijskem jeziku je navadno naglašen zadnji zlog.
Pri domačenju naredimo izjemo pri besedah, ki se končajo na samoglasnik.

škof, škofovski, škofovskega

škof, škofôvski, škofôvskega

Svojilni pridevnik naglašujemo na prvem zlogu: škôfov.

Špela Kravogel Slovenska režiserka in scenaristka.

špéla krafógl

Tako sama izgovori svoj priimek.

Štanjel Kraj v Sloveniji.

štánjeu̯, štánjeu̯ci, štánjeu̯ski

Štanjelci, štanjelski

Naglas na a in izgovor z u̯ je v pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena; prim. tudi Etimološki slovar slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

Štefan Füle Češki politik.

štéfan fíle

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Talat Xhaferi Makedonski politik albanskega rodu.

tálat džafêri

V albanskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu. Izjemo naredimo pri domačih imenih (príština, kósovo ...)

Tansu Çiller Turška političarka.

tansú čilêr

V turškem jeziku je navadno naglašen zadnji zlog. Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o, ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Taras Ševčenko Ukrajinski pesnik.

táras ševčénko, tárasa ševčénka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Imena, ki so identična slovenskim, naglasno podomačimo, na primer Boris [bóris], ne [borís], Roman [róman], ne [román], Ivan [ívan], ne [iván].

Tarja Halonen Finska političarka.

tárja hálonen

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Tarjei Bø Norveški biatlonec.

tárjej bé, tárjeja bêja

2. sklon: Tarjeia Bøja

V norveškem jeziku je naglasno mesto večinoma na prvem zlogu.
Norveška črka ø se izgovori s fonemom e.

Tbilisi Glavno mesto Gruzije.

tbilísi

Naglašen je drugi i.

Tedros Adhanom Ghebreyesus Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije.

tédros ádanom gebrejésus

televizija

televizíja

Napačno: [televízija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [diskusíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

temeljil, utemeljil

temeljíl, uteméljil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Osnova je temelj, u je predpona.