Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorsstadion Castelao Nogometni stadion v Fortalezi v Braziliji.

stádion kasteláo

stadion Dunas Nogometni stadion v Natalu v Braziliji.

stádion dúnas

stadion Fonte Nova Nogometni stadion v Braziliji.

stádion fónte nôva

stadion Joaquima América Guimarãesa Nogometni stadion v Curitibi v Braziliji.

stádion žoakíma amêrika gimarájnsa

stadion Maracana Nogometni stadion v Riu de Janeiru v Braziliji.

stádion marakána

stadion Mineirao Mestni stadion Mineirao v Belo Horizonteju v Braziliji.

stádion minejráo

stadion Pernambuco Nogometni stadion v Recifeju  v Braziliji.

stádion pernambúko

steber

stə̀bәr, stәbə̀r

Besedo izgovorimo z obveznim polglasnikom v korenu in končnici, naglasimo pa jo lahko bodisi na osnovi bodisi na končnici.

Stefanos Cicipas Grški teniški igralec.

stéfanos cicipás

ang. Tsitsipas

V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Στέφανος Τσιτσιπάς prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108):
τσ je c.

Stephan Leyhe Nemški smučarski skakalec.

štéfan láje

Črkovna sklopa ei in ey se v nemškem jeziku izgovorita kot aj.

Stephen Donnelly Irski politik.

stívən dóneli

Steven Kruijswijk Nizozemski kolesar.

stéven krêjsvejk

V nizozemskem jeziku se dvočrkje ui izgovori kot ej, dvočrkje ij pa tudi kot ej.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred j-jem, ga izgovorimo široko.

steza, atletske steze

stə̀za, atlétske stə̀ze

Besedo izgovorimo s polglasnikom v korenu. Naglasimo jo na osnovi [stə̀za], pravopisni slovar 2001 kot enakovredno možnost navaja tudi izgovor z naglasom na končnici [stәzà].

Stockholm

stókholm

V švedskem jeziku se s pred p in t izgovori kot s.

Stožice

stóžice

Izgovor z ozkim o-jem je označen v drugi knjigi Krajevnega leksikona Slovenije 1971; tega kraja ni ne v leksikonu Slovenska krajevna imena 1985 ne v pravopisnem slovarju 2001 ne v Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja (ker od leta 1974 ni več samostojno naselje?).
Etimologija ne odgovori na vprašanje o kvaliteti o-ja, s stališča naglasoslovja pa je tu verjetneje pričakovati ozki o.

Strasbourg Kraj v Franciji.

strazbúr

Ime tega mesta izgovarjamo po francoskih izgovornih pravilih.
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so večinoma nemi.
Dvočrkje ou izgovorimo kot u.
Kadar sta v zapisu skupaj en nezveneč in en zveneč glas, se v izgovoru prvi vedno prilagodi drugemu glede na zvenečnost: izgovarjamo torej [strazbúr], [glazba] ...

Suhorica Potok v Sloveniji.

suhórica

Potok Suhórica navaja že Krajevni leksikon Slovenije (Savnik, 1968, str. 266).

Suhorica Potok.

suhórica

Naglas na o je že v Savnikovem Krajevnem leksikonu Slovenije (1968, str. 266).

Suhorje Kraj v Sloveniji.

suhórje, na suhórju

na Suhorju

Tako je v pravopisnem slovarju 2001 in leksikonu Slovenska krajevna imena.

Svetina Kraj v Sloveniji.

svétina, na svétini, s svétine

na Svetini, s Svetine

Tako je v leksikonu Cankarjeve založbe Slovenska krajevna imena (1985).