Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsVadim Bojčenko Ukrajinski politik.

vadím bójčenko, vadíma bójčenka

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

Vaduz Glavno mesto Liechtensteina.

fadúc

Tako je v pravopisnem slovarju 2001, tako navaja tudi izgovorni slovar Duden.

vakuum

vákuum

Besedo pravilno izgovarjamo z dvema u-jema, podobno kot npr. [perpétuum] ali [kontínuum].

Val Thorens Smučarsko središče v Franciji.

valtoráns

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên].

Valerij Gergijev Ruski dirigent.

valêrij gêrgijev, z valêrijem gêrgijevom

6. sklon z Gergijevom

Pri imenih s končajem -ov in -ev tvorimo 6. sklon s samostalniškim obrazilom -om, ne s pridevniškim -im, napačno: z Medvedjevim, z Gergijevim. Pravilno tudi samo: z Lavrovom, Ivanovom, Basajevom, s Turgenjevom, Prokofjevom, Čehovom ...
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Valerij Lihodej Ruski košarkar.

valêrij lihodêj

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vancouver Mesto v Kanadi.

vankúvǝr 

Varšava

varšáva

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Vasilij Nebenzja Ruski politik.

vasílij nebénzja

Vasilis Spanulis Grški košarkar.

vasílis spanúlis

ang. Vassilis Spanoulis

Dvočrkje ou izgovorimo u, zato ne Spanoulis, temveč Spanulis. Grški zapis prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108).
V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Βασίλης Σπανούλης.
Dvojne soglasnike zamenjujemo z enojnimi.

Vasilj Gricak Nekdanji vodja ukrajinske varnostne službe.

vasílj grícak

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

Vasilj Lomačenko Ukrajinski boksar.

vasílj lomačénko

Vatroslav Oblak Slovenski jezikoslovec.

vátroslav oblák

Vejle Kraj na Danskem.

vájle, vájleja

Vejleja

Dansko dvočrkje ej večinoma izgovorimo aj.

Velika Britanija  Država v Evropi.

vélika británija

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.

velika noč

velíka nóč

Besedo velika v tej zvezi pravilno naglašujemo na i-ju, pridevnik: [velikonôčni]. Napačno: [vélika noč].

Velika planina

vélika planína

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.

velika sobota

vélika sobóta

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.

Veliki Burluk Kraj v Ukrajini.

véliki burlúk; v vélikem burlúku

v Velikem Burluku

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.

veliki petek

véliki pétek

Z naglasom na prvem zlogu pravilno izgovarjamo večino podobnih primerov, pri katerih uporabljamo določno obliko pridevnika.