Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsYangon Kraj v Mjanmaru.

jangón 

Yannick Bokolo Francoski košarkar.

janík bokoló

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Ylva Johansson Švedska političarka.

ílva jóhanson

V švedskem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.
Črko y izgovarjamo kot i

Yongpyong Smučarsko središče v Južni Koreji.

jóngpjóng

Prevod: Dolina zmajev.

Yoon Suk-yeol Južnokorejski politik.

jún súk jól

York Mesto v Angliji.

jórk

Yoshihide Suga Japonski politik.

jošihíde súga

Japonski jezik ima tonemski naglas, ne jakostnega. Po pravopisnih pravilih 2001 tonemskega naglasa ne prevzemamo. Izgovor podomačimo (tako tudi Nemci, Angleži …) in japonska imena večinoma naglašujemo na predzadnjem ali predpredzadnjem zlogu, kot je zapisano v pravopisni preglednici za japonski jezik.

Ypres Mesto na Flamskem (Belgija).

ípər

 Francoski zapis; v flamščini je Ieper.

Yuri Romanò Italijanski odbojkar.

júri romanó

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
S krativcem je označeno, da je naglas na zadnjem zlogu.

zabavljač Človek, ki zabavlja – posmehljivo, zbadljivo govori o čem kaj slabega.

zabavljáč

V pomenu npr. človek, ki zabava občinstvo, je bolje uporabiti tujko animator. Poleg nje bi bila mogoča še manj uveljavljena izraza: zabavalci ([zabaváuci]) – izraz je izpeljan iz glagola zabavati – ali pa zabavneži.

zadolžim, zadolžen, zadolženi

zadolžím, zadolžèn, zadolžêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

Zakarpatje Kraj v Ukrajini.

zakarpátje; iz zakarpátja, v zakarpátju

iz zakarpátja, v zakarpátju

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

zakon, zakona, zakonski

zákon, zakóna, zakónski

Samostalnik naglašujemo premično, enako tudi samostalnike predlog, razlog, tovor, pehar, Jadran, Bohinj.

Zakopane Kraj na Poljskem.

zakopáne, v zakopánah, iz zakopán

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.

Zaporožje Kraj v Ukrajini.

zaporóžje; iz zaporóžja, v zaporóžju

iz Zaporožja, v Zaporožju

Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

zaposlim, zaposlen, zaposleni

zaposlím, zaposlèn, zaposlêni

Če je sedanjik naglašen na priponi, je na priponi večinoma naglašen tudi deležnik.

Zaragoza Kraj v Španiji.

saragósa, saragóse

Zaragoze

V španskem jeziku so na predzadnjem zlogu naglašene besede, ki se končujejo na samoglasnik ali na s oz. n: Picasso, Dolores, Esteban – [pikáso, dolóres, estévan].
Črko z izgovorimo s fonemom s.

zavedeti/ovedeti se, zavedel, zavedela, zavedeli/ovedel, ovedela, ovedeli

fráncija se je kônčno zavédela/ovédela probléma priséljencev. Zavédeti/ovédeti se – zavédel, zavédela, zavédeli/ovédel, ovédela, ovédeli

Napačno: Francija se je končno zavedla problema priseljencev (deležnik je tvorjen iz glagola zavedeti, ne zavesti).

zavesti, zavedel, zavedla, zavedli

zavêsti, zavêdel, zavêdla, zavêdli

Npr. [zavêdla] jih je napačno označena pot.

Zdeněk  Češko ime.

zdénjek, zdénjka

2. sklon v zapisu: Zdenka

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu. Črko ě izgovorimo je.