Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsViorica Dancila Romunska političarka.

vjoríka dančíla

Vitalij Fridzon Ruski košarkar.

vitálij fridzón

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vitalij Kličko Ukrajinski športnik in politik.

vitálij klíčko, vitálija klíčka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.

Vitalij Mutko Ruski politik.

vitálij mútko

Naglas na zadnjem zlogu je v slovenščini zelo redek, poleg tega se končniški naglas izgublja, zato imena, naglašena na končnici, naglasno domačimo, tj. prestavimo naglas večinoma za mesto proti začetku besede, na primer ruska [maskvá] je v slovenščini [móskva]. Torej ne [mutkó], temveč [mútko].

Vitesse Nizozemski nogometni klub.

vitése

Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno.
Končni polglasnik izgovorimo s fonemom e.

Vítor Manuel da Silva Caldeira Portugalski politik.

vítor manuél da sílva kaldêjra

Viviane Reding Luksemburška političarka.

vivjáne réding

Vjosa Osmani-Sadriu Kosovska političarka.

vjósa osmáni sandríju

V albanskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu. Izjemo naredimo pri podomačenih imenih (Kosovo, Priština …).

Vladimir Aškenazi Sovjetski, islandski in ruski pianist, dirigent in skladatelj.

vládimir aškenázi

Vogel Gora v jugovzhodnem delu Julijskih Alp; smučišče.

vógəu

Tako je v pravopisnem slovarju 2001 in Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja.

volilni

volílni

Volinija Kraj v Ukrajini.

volínija; iz volínije, v volíniji

iz Volinije, v Voliniji

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

Volker Rühe Nemški politik.

fólker ríe

Nemške preglašene samoglasnike zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ö z e-jem, ü z i-jem (München, Zürich).

Volnovaha Kraj v Ukrajini.

volnováha; iz volnováhe, v volnováhi

iz Volnovahe, v Volnovahi

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Pri zapisu in izgovoru imen krajev, ki niso eksonimi, upoštevamo prečrkovano ukrajinsko ime, npr. Berdičiv (Берди́чів) in ne Berdičev, Ivano-Frankivsk (Іва́но-Франкі́вськ) in ne Ivano-Frankovsk, Mikolajiv (Микола́їв) in ne Nikolajev.

Volodimir Zelenski Ukrajinski politik.

volódimir zelénski

2. sklon Volodimirja Zelenskega

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.
Pri osebnih imenih drugače obravnavamo rojstno ime in priimek na -iй, ker gre za etimološko različen izvor. Imena zapisujemo z -ij (Андрій – Andrij, Віта́лій – Vitalij), priimke pa z -i (Садови́й – Sadovi, Зеле́нський – Zelenski).
Ime sklanjamo po samostalniški sklanjatvi, priimek pa po pridevniški (tako je tudi v izvirnem jeziku).

Volovja reber

volôvja réber, elektrárna na volôvji rébri

Beseda [réber] je ženskega spola, pomeni nagnjen svet, strmino. Izgovarjamo jo z ozkim naglašenim e-jem.

vratca

vrátca, čákajo ga še zádnja vrátca, le še nékaj vrátc do cílja

Napačno: … čakajo ga še zadnja vratica … le še nekaj vratic do cilja …

Vratca so množinski samostalnik srednjega spola, ki spada v prvo srednjo sklanjatev (vratca, vratc, vratcem, vratca, vratcih, vratci).
Pri tvorjenju pomanjševalnic za srednji spol uporabljamo pripone: -ce (bitjece), -ece (mestece), -iče (grozdjiče), -ca (vratca, jetrca, nedrca), -eca (usteca). (Prim. Slovensko slovnico Jožeta Toporišiča, 2000, str. 185.)

Vugledar Kraj v Ukrajini.

vugledár; iz vugledárja, v vugledárju

iz Vugledarja, v Vugledarju

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Cirilski г je g (in ne h): zato Вугледар ni Vuhledar; prim. Energodar (Енергодар) in ne Enerhodar, Igor (Ігор) in ne Ihor, Sergij (Сергій) in ne Serhij.
Pri zapisu in izgovoru imen krajev, ki niso eksonimi, upoštevamo prečrkovano ukrajinsko ime, npr. Berdičiv (Берди́чів) in ne Berdičev, Ivano-Frankivsk (Іва́но-Франкі́вськ) in ne Ivano-Frankovsk, Mikolajiv (Микола́їв) in ne Nikolajev.

Wales Polotok in nekdanja kneževina na jugozahodu otoka Velika Britanija.

vêls

V slovenščini uporabljamo ustaljen podomačen izgovor,
angleški izgovor je [wêjlz].

Wanda Wistinghausen Chulawska Operna pevka in pedagoginja.

vánda vístinghauzn hulávska