Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorszmeda, zmeden, zmedena, zmedeno

zméda, zméden, zmédena, zmédeno

Zrkovci Kraj v Sloveniji.

zrkôvci, iz zrkôvcev, v zrkôvcih

Tako je po leksikonu Slovenska krajevna imena.
Ker pa naglašeni o stoji pred v-jem, ga izgovorimo široko.

Zvonecke Kraj v Ukrajini.

zvonécke; iz zvonéck, v zvonéckah

iz Zvoneck, v Zvoneckah

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Pri zapisu in izgovoru imen krajev, ki niso eksonimi, upoštevamo prečrkovano ukrajinsko ime, npr. Berdičiv (Берди́чів) in ne Berdičev, Ivano-Frankivsk (Іва́но-Франкі́вськ) in ne Ivano-Frankovsk, Mikolajiv (Микола́їв) in ne Nikolajev.
Krajevna imena na -e sklanjamo kot množinska imena ženskega spola (Buzke, iz Buzk, v Buzkah; Kamjanske, iz Kamjansk, v Kamjanskah).
Zemljepisna imena ob podomačitvi lahko spremenijo spol ali število ali oboje (npr. Helsinki, Chelsea, Lodž).

želel, zaželel, poželel

žêlel, zažêlel, požêlel

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žêlel – želéla, želéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.

Žitara vas Dvojezična občina na avstrijskem Koroškem.

žitára vás

To naglasno mesto je v pravopisnem slovarju 2001, Etimološkem slovarju slovenskih zemljepisnih imen Marka Snoja in Slovenskih krajevnih imenih na avstrijskem Koroškem Pavla Zdovca.

Žitomir Kraj v Ukrajini.

žitómir; iz žitómirja, v žitómirju

iz Žitomirja, v Žitomirju

Ohranjamo naglasno mesto, kot je v ukrajinskem jeziku. To ni stalno.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.
Pri ukrajinskih krajevnih imenih upoštevamo v slovenščini uveljavljena in ustaljena imena, t. i. eksonime (Lvov, Kijev, Harkov, Zaporožje), kot so zapisana v Pravopisu, Slovarju slovenskih eksonimov in Ukrajinsko-slovenskem slovarju, seznam krajev je tudi v Jezikovni svetovalnici.

živel, doživel, preživel, zaživel

žível, dožível, prežível, zažível

Opisni deležnik moškega spola ednine ima naglas za en zlog pred ženskimi, sredinskimi, dvojinskimi in množinskimi deležniškimi oblikami ([žível – živéla, živéli]). Pri glagolih z nedoločnikom na -eti predpona ne vpliva na mesto naglasa.

Þingvellir Kraj na Islandiji.

tíngvedlir

Thingvellir

Črko Þ izgovorimo t;
ll pa dl.