Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorssen Spanje, spanec, sanje.

sǝn

Besedo izgovorimo s polglasnikom.