Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsTaras Ševčenko Ukrajinski pesnik.

táras ševčénko, tárasa ševčénka

V ukrajinskem jeziku mesto naglasa ni stalno.
Imena, ki so identična slovenskim, naglasno podomačimo, na primer Boris [bóris], ne [borís], Roman [róman], ne [román], Ivan [ívan], ne [iván].