Hokaido Otok na Japonskem.

hokájdo

Japonski jezik ne pozna jakostnega naglasa.
Ni splošnega pravila o mestu naglasa, večinoma je naglašen predzadnji ali predpredzadnji zlog, redko tudi zadnji.

Kobe Mesto na Japonskem.

kóbe

Vse izpeljane oblike so prav tako naglašene na istem, torej prvem zlogu.

Saporo Mesto na Japonskem.

sapóro

Prim. pravopis 2001, Slovenski veliki leksikon, tudi tuji izgovorni slovarji, npr. nemški Duden, navajajo pri tej besedi samo naglas na drugem zlogu.