Adam Mickiewicz Poljski pesnik.

ádam mickjévič

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Aleksandra Verbicka Ruska harfistka.

aleksándra verbícka

Priimek ruske harfistke pogosto slišimo napačno naglašen in s citatno rusko pridevniško končnico -aja, ki jo v slovenskem jeziku zamenjujemo z -a (pravopisni člen 1113), v zapisu pa je največkrat prevzet prek angleščine (Alexandra Verbitskaya).
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Alfred Nobel Švedski kemik.

álfred nobél

Po njem je poimenovana Nobelova nagrada.

Alojz Gradnik Slovenski pesnik.

alójz grádnik

Ime Alojz sicer po pokrajinah različno naglašujejo, ponekod na prvem zlogu, toda v knjižni izreki (prim. pravopisa 1962 in 2001) je naglas na o-ju: [alójz].

Alvar Aalto Finski arhitekt.

álvar álto

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Angela Nanetti Italijanska pisateljica.

ándžela nanéti

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
G pred e ali i izgovarjamo dž.

Anton Foerster Slovenski skladatelj češkega rodu.

antón fêrster, fêrsterja

Foersterja

Antonio Janigro Italijanski violončelist in dirigent.

antónijo janígro

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Art nouveau Mednarodna gostujoča razstava v Narodnem muzeju Slovenije.

ar nuvó

Bataclan Gledališče v Parizu.

bataklán

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Bob Fosse Ameriški igralec, koreograf, plesalec, režiser in scenarist.

bôb fôsi

V ameriški angleščini končni e pogosto izgovorimo s fonemom i.

Boguslaw Grabowski

bóguslav grabôvski

V izvirniku je zapis Bogusław.
Priimek pravilno naglasimo [grabôvski] (napačno: [grábovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Carmen manet Slovenski ženski pevski zbor.

kármen mánet

César Franck Francoski skladatelj in orglavec belgijsko-nemškega rodu.

sezár fránk

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Črko c pred e, i ali y izgovorimo s: Cézanne [sezán], Cyrano [siranó].
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Charles Koechlin Francoski skladatelj.

šárl keklên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Napačno: [čarls]. V francoskem jeziku dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên].

Christian Ihle Hadland Norveški pianist.

krístjan íle hádland

V norveškem jeziku je navadno naglašen prvi zlog.

Christophe Deloire Generalni direktor organizacije Novinarji brez meja.

kristóf deluár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k, če so besede grškega izvora: Christophe [kristóf], Christian [kristján].

Claudio Abbado Italijanski dirigent.

kláudio abádo

Die Presse Nemška tiskovna agencija.

di prése

divertimento

divertiménto

Instrumentalna skladba.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors