Adam Mickiewicz Poljski pesnik.

ádam mickjévič

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Dvočrkje cz izgovorimo s fonemom č.

Aleksandra Verbicka Ruska harfistka.

aleksándra verbícka

Priimek ruske harfistke pogosto slišimo napačno naglašen in s citatno rusko pridevniško končnico -aja, ki jo v slovenskem jeziku zamenjujemo z -a (pravopisni člen 1113), v zapisu pa je največkrat prevzet prek angleščine (Alexandra Verbitskaya).
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Alfred Nobel Švedski kemik.

álfred nobél

Po njem je poimenovana Nobelova nagrada.

Alojz Gradnik Slovenski pesnik.

alójz grádnik

Ime Alojz sicer po pokrajinah različno naglašujejo, ponekod na prvem zlogu, toda v knjižni izreki (prim. pravopisa 1962 in 2001) je naglas na o-ju: [alójz].

Alvar Aalto Finski arhitekt.

álvar álto

V finskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Dvojne samoglasnike izgovarjamo enojno.

Antonio Janigro Italijanski violončelist in dirigent.

antónijo janígro

V italijanskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Art nouveau Mednarodna gostujoča razstava v Narodnem muzeju Slovenije.

ar nuvó

Boguslaw Grabowski

bóguslav grabôvski

V izvirniku je zapis Bogusław.
Priimek pravilno naglasimo [grabôvski] (napačno: [grábovski]).
V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.

Carmen manet Slovenski ženski pevski zbor.

kármen mánet

Charles Koechlin Francoski skladatelj.

šárl keklên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Napačno: [čarls]. V francoskem jeziku dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên].

Claudio Abbado Italijanski dirigent.

kláudio abádo

divertimento

divertiménto

Instrumentalna skladba.

Elfriede Jelinek Avstrijska pisateljica in dramatičarka.

elfríde jélinek

Njen priimek je češkega izvora in ima nad i-jem diakritično znamenje (zapis: Jelínek), ki pa ne označuje naglasnega mesta. Naglašen je prvi zlog.

Felix Mendelssohn Nemški skladatelj.

 méndǝlzon

Dvojni s iz nemščine prevzemamo s s-jem, vendar gre pri tem priimku za posebnost oziroma za izgovor na morfemski meji: {Mendels}{Sohn} izg. [méndǝls-zón] (Mendelsov sin).

Ferit Orhan Pamuk Turški pisatelj.

ferít orhán pamúk

Florjan Lipuš Slovenski pisatelj.

florjàn  lípuš

Frédéric Beigbeder Francoski pisatelj.

frederík begbedé

V francoskem jeziku je stalno naglašen zadnji zlog. Končni soglasniki so večinoma nemi.

Gal Gjurin Slovenski pevec, skladatelj, glasbeni producent, pesnik, pisatelj in založnik.

gáu džurín

Gal Marguč Slovenski rokometaš.

gál margúč

Jack Kerouac Ameriški pisatelj.

džêk kêruak