Abbeville Več krajev v Združenih državah Amerike.

ébvil

Črka e se v angleškem jeziku zlasti na koncu ne izgovarja.

Adelajda Mesto v Avstraliji.

adelájda

Arkansas Zvezna država v ZDA.

arkánsas   

Uporabljamo ustaljeno podomačeno izgovarjavo. ( angl. /árk nso/

Associated Press Nepridobitna organizacija.

asôušiejtit prês

Bernard Sanders Ameriški politik.

bǝrnard sêndǝrs

brexit Izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije.

bréksit

Brian Cowen Irski politik.

brájən kôvən

Broadway Ulica v New Yorku.

bródvej                   

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Calgary Mesto v Kanadi.

kálgari 

Cambridge Mesto v Angliji.

kémbridž

Canberra Mesto v Avstraliji.

kanbêra

Catherine Ashton Britanska političarka.

kêtrin êšton

Charlotte Mesto v ZDA.

šárlot, v šárlotu 

Tako kot krajevno ime se izgovori tudi žensko ime. V slovenščini je veliko imen, ki smo jim ob podomačitvi spremenili spol ali število ali oboje (npr. Helsinki, Chelsea).

David Cameron Britanski politik.

dêjvid kámeron

Denver Mesto v ZDA.

dénver

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Dover Mesto v Veliki Britaniji.

dôver

O pred v v slovenskih in prevzetih besedah izgovarjamo široko.

Edinburg Glavno mesto Škotske.

édinburg   

Ime pisno in izgovorno podomačimo.

Edwin Jackson Francoski košarkar.

édvin džêkson

Glasgow Mesto na Škotskem.

glázgov 

Harrogate Mesto v severni Angliji.

hêrogit