Abbeville Več krajev v Združenih državah Amerike.

ébvil

Črka e se v angleškem jeziku zlasti na koncu ne izgovarja.
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Adelajda Mesto v Avstraliji.

adelájda

Amanda Anisimova Ameriška teniška igralka ruskega rodu.

amánda anisimôva

Ime [amánda] je eno od podomačenih imen (tako kot Serena [seréna], Venus [vénus], Agassi [ágasi], Sampras [sámpras] …).

Amy Klobuchar Ameriška političarka slovenskega rodu.

êmi klobúčar

Priimek izgovarjamo slovensko.

Anthony Albanese Avstralski politik.

êntoni albanéze

Ker je po očetu Italijan, smo upoštevali italijansko izgovarjavo priimka. Tudi sam je opozoril na izvorni izgovor. (Različic je sicer veliko.)
S med dvema samoglasnikoma ali pred zvenečimi soglasniki izgovarjamo kot z.

Antony Blinken Ameriški politik.

êntoni blínkn

Arkansas Zvezna država v ZDA.

arkánsas   

Uporabljamo ustaljeno podomačeno izgovarjavo; angleško je [árkənso].

Associated Press Nepridobitna organizacija.

asôušiejtit prês

Augusta Ameriški kraj.

ogásta 

Bernard Sanders Ameriški politik.

bǝrnard sêndǝrs

Bob Fosse Ameriški igralec, koreograf, plesalec, režiser in scenarist.

bôb fôsi

V ameriški angleščini končni e pogosto izgovorimo s fonemom i.

Boston Mesto v ZDA.

bóston           

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

brexit Izstop Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije.

bréksit

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Brian Cowen Irski politik.

brájən kôvən

Brisbane Mesto v Avstraliji.

brízben; v brízbenu

v Brisbanu

Broadway Ulica v New Yorku.

bródvej                   

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.

Calgary Mesto v Kanadi.

kálgari 

Cambridge Mesto v Angliji.

kémbridž

Canberra Mesto v Avstraliji.

kanbêra

Catherine Ashton Britanska političarka.

kêtrin êšton

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors