Alexander Van der Bellen Avstrijski politik.

aleksánder van der bélən, aleksándra van der bélna

Alexandra Van der Bellna

Alfred Gusenbauer Avstrijski politik.

álfred gúzənbauer

Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.

Angela Merkel Nemška političarka.

ángela mêrkəl

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.

Armin Laschet Nemški politik.

ármin lášet

Nemški sch izgovorimo š (prim. pa nizozemski jezik: sch na začetku besede ali drugega dela zložene besede izgovorimo sh, sicer pa s: Scheveningen [shéveningən], Friesche Wad [fríse vád-], na koncu besede je večinoma š: Mulisch [múliš]).

Duisburg Mesto v Nemčiji.

dízburg, dízburški

Napačno: [dúisburg].
Duisburg je ohranil staro pisavo; ui se po nemško izgovori ü, nemški ü pa zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z i-jem, torej [dízburg].

Elfriede Jelinek Avstrijska pisateljica in dramatičarka.

elfríde jélinek

Njen priimek je češkega izvora in ima nad i-jem diakritično znamenje (zapis: Jelínek), ki pa ne označuje naglasnega mesta. Naglašen je prvi zlog.

Felix Mendelssohn Nemški skladatelj.

 féliks méndǝlzon

Dvojni s iz nemščine prevzemamo s s-jem, vendar gre pri tem priimku za posebnost oziroma za izgovor na morfemski meji: {Mendels}{Sohn} izg. [méndǝls-zón] (Mendelsov sin).

Günter Verheugen Nemški politik.

gínter ferhôjgən

Nemški preglašeni samoglasnik zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ü z i-jem, ö z e-jem (München).
Črko v izgovorimo f: Volkswagen [folksvágən].
Dvočrkje eu izgovorimo s fonemom oj: Freud [frójd-].

Günther Oettinger Nemški politik.

gínter étinger

Nemški preglašeni samoglasnik zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ü z i-jem, ö z e-jem.

Jean-Claude Juncker Luksemburški politik.

žán klód júnker

Johannes Hahn Avstrijski politik.

johánes hán

H-ja ne izgovorimo, če ni na začetku besede ali morfema.
Dvojni soglasnik izgovorimo enojno.

Jörg Haider Avstrijski politik.

jêrg hájder

Preglašeni samoglasnik ö v slovenščino prevzamemo kot e, in ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
H izgovorimo, če je na začetku besede ali morfema.
Dvočrkje ai izgovorimo aj (prim. pa francoski jezik: dvočrkje ai izgovorimo e: Calais [kalé]).

Josef Fischer Avstrijski politik.

józef fíšer

Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.
Nemški sch izgovorimo š (prim. pa nizozemski jezik: sch na začetku besede ali drugega dela zložene besede izgovorimo sh, sicer pa s: Scheveningen [shéveningən], Friesche Wad [fríse vád-], na koncu besede je večinoma š: Mulisch [múliš]).

Köln Kraj v Nemčiji.

kéln

Nemške preglašene samoglasnike zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ö z e-jem, ü z i-jem (München, Zürich).

Lienz Zimskošportno središče v Avstriji.

líenc

 Ime mesta pravilno naglašujemo na i-ju, Linz pa izgovarjamo [linc].

Markus Söder Nemški politik bavarskega rodu.

márkus zéder, márkusa zéderja

2. sklon Markusa Söderja

Nemški ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.

Richard Weizsäcker Nemški politik.

ríhard vájczeker

Dvočrkje ch izgovorimo h; v glavnem na začetku besede pa k.
Dvočrkje ei izgovorimo aj: Einstein [ájnštajn].
Črko z izgovorimo s fonemom c.
Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.
Nemški ä zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.

Sankt Moritz Zimskošportno središče v Švici.

sánkt móric

Pri izgovoru uporabljamo naglasno obliko, kakršno navajajo vsi slovenski izgovorni priročniki (pravopis 2001, Leksikon CZ, Slovenski veliki leksikon), to je [sánkt móric]. Tujejezični slovarji poenoteno navajajo še [moríc], v retoromanskem jeziku pa imajo za isti kraj še obliko San Murezzan.

Sebastian Vettel Nemški voznik formule 1.

sebástjan fétәl

V nemškem jeziku se osebno ime Sebastian naglasi na drugem zlogu.
Črko v izgovorimo f: Volkswagen [folksvágən].

Stephan Leyhe Nemški smučarski skakalec.

štéfan láje

Črkovna sklopa ei in ey se v nemškem jeziku izgovorita kot aj.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors