Tomasz Gielo Poljski košarkar.

tómaš gjélo

V poljskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu.
Izjemo naredimo le pri imenih, ki se končujejo na -slav, pri teh naglasno mesto podomačimo in jih naglasimo kot identična slovenska imena.
Dvočrkje sz izgovorimo s fonemom š.

Tony Parker Francoski košarkar.

tóni párker

Valerij Lihodej Ruski košarkar.

valêrij lihodêj

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Vasilis Spanulis Grški košarkar.

vasílis spanúlis

ang. Vassilis Spanoulis

Dvočrkje ou izgovorimo u, zato ne Spanoulis, temveč Spanulis. Grški zapis prečrkujemo fonetično (prim. pravopisno razpredelnico za novogrško pisavo, člen 1108).
V grškem jeziku ostrivec vedno zaznamuje naglasno mesto.
Grško Βασίλης Σπανούλης.
Dvojne soglasnike zamenjujemo z enojnimi.

Víctor Claver Španski košarkar.

víktor klavêr

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Víctor Sada

víktor sáda

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.

Vitalij Fridzon Ruski košarkar.

vitálij fridzón

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Yannick Bokolo Francoski košarkar.

janík bokoló

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors