Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectorssen Spanje, spanec, sanje.

sǝn

Besedo izgovorimo s polglasnikom.

Serge Ibaka Španski košarkar po rodu iz Konga. 

sêrž ibáka

Sergej Bikov Ruski košarkar.

sergêj bíkov

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Sergej Ivanov Ruski politik.

sergêj ivanôv

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e. Imena na -ev in -ov imajo v 6. sklonu samostalniško končnico -om, ne pridevniške -im: z Brežjevom, s Hruščovom (napačno: z Brežnjevim, s Hruščovim), tako še Lavrov, Brežnjev, Turgenjev.
V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.

Sergej Lavrov Ruski politik.

sergêj lavrôv

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e. Imena na -ev in -ov imajo v 6. sklonu samostalniško končnico -om, ne pridevniške -im: z Brežjevom, s Hruščovom (napačno: z Brežnjevim, s Hruščovim), tako še Brežnjev, Ivanov, Turgenjev.

Sergej Monja Ruski košarkar.

sergêj mónja

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sergej Rutenka Belorusko-španski rokometaš.

sergêj ruténka

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sergej Skripal Ruski vohun.

sergêj skripál

Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sergej Sobjanin Ruski politik.

sergêj sobjánin

V ruskem jeziku ni stalnega naglasnega mesta.
Pri osebnem imenu Sergej je naglašen drugi e.

Sergij Gajdaj Ukrajinski politik.

sêrgij gajdáj

Sergij Kislica Ukrajinski veleposlanik pri OZN-u.

sêrgij kislíca

Sergij Žadan Ukrajinski pesnik in pisatelj.

sêrgij žadán

Sergio Llull Španski košarkar.

sêrhio ljúlj

Sergio Rodríguez Španski košarkar.

sêrhio rodríges

V španskem jeziku je naglasno mesto zaznamovano z ostrivcem, če se ne ravna po splošnih pravilih naglaševanja v tem jeziku.
V španskem jeziku se črka z izgovori s fonemom s, izjema je le položaj pred l-jem ali m-jem.

Serž Sarkisjan Armenski politik.

sêrž sarkisján

Sevastopol Mesto v Ukrajini.

sevastópol; iz sevastópola, v sevastópolu

iz Sevastopola, v Sevastopolu

Pravopisni slovar 2001 predpisuje izgovor z naglasom na prvem o-ju, tako je beseda naglašena tudi v Ukrajinsko-slovenskem slovarju.

Sevda Škutova Bolgarska umetnica.

sévda škútova

Severodoneck Kraj v Ukrajini.

severodonéck; iz severodonécka, v severodonécku

iz Severodonecka, v Severodonecku

Shante Evans Ameriško-slovenska košarkarica.

šanté évans

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e.

Sheffield Mesto v Angliji.

šéfild