Charles Kahudi Francoski košarkar.

šárl kaidí

Napačno: [čarls]. V francoskem jeziku dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Charles Koechlin Francoski skladatelj.

šárl keklên

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Napačno: [čarls]. V francoskem jeziku dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je v francoskem jeziku nema, če ni naglašena.
Kadar v francoskem jeziku -in ali -en ne stojita pred samoglasnikom, ju pri prevzemanju v slovenščino ne izgovarjamo tako, kot sta zapisana, temveč kot -en oziroma -an. Npr. Vincent [vensán], Clemenceau [klemansó], Badinter [badentêr], enjambement [anžambmá], Jospin [žospên].

Charles Michel Belgijski politik.

šárl mišél

Po francosko, zato ne: [čarls].
V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francosko dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.
Končnica -es je nema, če ni naglašena.
Končni soglasniki so večinoma nemi, l pa navadno ostane v izgovoru (Meribel [meribél], Paul [pól], Claudel [klodél] …).

Cherif Chekatt Francoski islamist.

šeríf šekát

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom š.

Christian Quesnot Francoski politik.

kristján kenó

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Christophe Deloire Generalni direktor organizacije Novinarji brez meja.

kristóf deluár

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ch izgovorimo s fonemom k, če so besede grškega izvora: Christophe [kristóf], Christian [kristján].

Djamel Abdoun Alžirski nogometaš, rojen v Franciji.

džamíl abdún

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2010. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.

Djamel Mesbah Alžirski nogometaš, rojen v Alžiriji.

džamál mezbá

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2010. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.

Dominique Strauss-Kahn Francoski politik judovskega rodu.

dominík strós kán

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje au izgovorimo kot o.

Dunkerque Mesto v Franciji.

denkêrk, denkêrka

Dunkerqua

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje un (ne pred samoglasnikom) izgovorimo en: Lebrun [lebrên].
Francoske črke u za q in g ne izgovorimo: Jacques [žák], Quai d'Orsay [ké dorsé]).
Črko é izgovorimo e; nenaglašeni e-ji so pa nemi.

Edith Cresson Francoska političarka.

edít kresón

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Édouard Philippe Francoski politik.

eduár filíp, eduárja filípa

Édouarda Philippa

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Končni soglasniki so v francoskem jeziku večinoma nemi.

Edwin Jackson Francoski košarkar.

édvin džêkson

Élizabeth Borne Francoska političarka.

elizabét bórn

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Francoske končne polglasnike vedno prestavimo za zlog nazaj: Sartre, Grenoble …

Emmanuel Macron Francoski politik.

emanuél makrón

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.

Eugène Émile Paul Grindel Francoski nadrealist.

ežên emíl pól grindél

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Dvočrkje au izgovorimo kot o.

Eugène Gigout Francoski organist.

ežên žigú

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž: Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Dvočrkje ou izgovorimo kot u.

Eugène Ysaÿe Belgijski violinist in skladatelj.

2. sklon Eugèna Ysaÿeja

ežên izaí, ežêna izaíja

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje eu izgovorimo kot e (Peugeot [pežó]).
G pred e, i ali y izgovorimo kot ž (Giraudoux, Serge [žirodú], [sêrž]).
Nenaglašeni e-ji so nemi.
S med samoglasnikoma izgovorimo kot z (Toulouse [tulúz-]).

Evan Fournier Francoski košarkar.

eván furnjé

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Dvočrkje ou izgovorimo kot u.
I se pred samoglasnikom vedno izgovori kot j: Liege [ljéž].

Faouzi Chaouchi Alžirski nogometaš, rojen v Alžiriji.

fauzí šauší

Pri Alžircih smo upoštevali zapis imen in priimkov v francoskem jeziku, kot jih je pred svetovnim prvenstvom Mednarodna nogometna zveza na svoji spletni strani objavila leta 2010. Pri tistih, ki so bili rojeni v Franciji, smo navadno upoštevali francosko izgovarjavo, po pravilih za prevzemanje v slovenski knjižni jezik. Pri v Alžiriji rojenih nogometaših pa podomačeni izgovor.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors