Johannes Hahn Avstrijski politik.

johánes hán

H-ja ne izgovorimo, če ni na začetku besede ali morfema.
Dvojni soglasnik izgovorimo enojno.

Jörg Haider Avstrijski politik.

jêrg hájder

Preglašeni samoglasnik ö v slovenščino prevzamemo kot e, in ker je naglašen in stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.
H izgovorimo, če je na začetku besede ali morfema.
Dvočrkje ai izgovorimo aj (prim. pa francoski jezik: dvočrkje ai izgovorimo e: Calais [kalé]).

Josef Fischer Avstrijski politik.

józef fíšer

Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.
Nemški sch izgovorimo š (prim. pa nizozemski jezik: sch na začetku besede ali drugega dela zložene besede izgovorimo sh, sicer pa s: Scheveningen [shéveningən], Friesche Wad [fríse vád-], na koncu besede je večinoma š: Mulisch [múliš]).

Köln Kraj v Nemčiji.

kéln

Nemške preglašene samoglasnike zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ö z e-jem, ü z i-jem (München, Zürich).

Leroy Sané Nemški nogometaš.

lêroj zané

Lienz Zimskošportno središče v Avstriji.

líenc

 Ime mesta pravilno naglašujemo na i-ju, Linz pa izgovarjamo [linc].

Marc-Andrea Hüsler Švicarski teniški igralec.

márk andréa hísler

Nemška preglašena samoglasnika ü in ö prevzemamo z najbližjim slovenskim ustreznikom, to je i oziroma o: Zürich, Schönbrun.

Markus Söder Nemški politik bavarskega rodu.

márkus zéder, márkusa zéderja

2. sklon Markusa Söderja

Nemški ö zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.
Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.

Martha Argerich Argentinsko-švicarska pianistka.

márta árgerič

V slovenščini se je ustalil izgovor [árgerič]; sicer je španski izgovor [arheríč], nemški [árgerih].

Olaf Scholz Nemški politik.

ólaf šólc

Porsche/porsche Nemški proizvajalec avtomobilov in istoimenski avtomobil.

pórše

Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o.
Nemški sch izgovorimo s fonemom š.
Končni polglasnik izgovorimo s fonemom e (npr. Goethe).

Richard Weizsäcker Nemški politik.

ríhard vájczeker

Dvočrkje ch izgovorimo h; v glavnem na začetku besede pa k.
Dvočrkje ei izgovorimo aj: Einstein [ájnštajn].
Črko z izgovorimo s fonemom c.
Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.
Nemški ä zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.

Sankt Moritz Zimskošportno središče v Švici.

sánkt móric

Pri izgovoru uporabljamo naglasno obliko, kakršno navajajo vsi slovenski izgovorni priročniki (pravopis 2001, Leksikon CZ, Slovenski veliki leksikon), to je [sánkt móric]. Tujejezični slovarji poenoteno navajajo še [moríc], v retoromanskem jeziku pa imajo za isti kraj še obliko San Murezzan.

Sebastian Vettel Nemški voznik formule 1.

sebástjan fétәl

V nemškem jeziku se osebno ime Sebastian naglasi na drugem zlogu.
Črko v izgovorimo f: Volkswagen [folksvágən].

Stephan Leyhe Nemški smučarski skakalec.

štéfan láje

Črkovna sklopa ei in ey se v nemškem jeziku izgovorita kot aj.

Štefan Füle Češki politik.

štéfan fíle

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Thomas de Maiziere Nemški politik.

tómas de mezjêr

Priimek Maiziere je francoski.

Traugott Krischke Češki pisatelj.

tráugot kríške

Avtorjevo ime in priimek sta nemška. V nemškem jeziku zvezo sch izgovorimo s š.

Trier Kraj v Nemčiji.

tríer

Nemško dvočrkje ie večinoma izgovorimo z i, obstaja pa tudi nekaj izjem, ko izgovorimo oba samoglasnika, npr. Líenz, Liliencron, Marienburg, Cecilienhof.

Vaduz Glavno mesto Liechtensteina.

fadúc

Tako je v pravopisnem slovarju 2001, tako navaja tudi izgovorni slovar Duden.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors