Martha Argerich Argentinsko-švicarska pianistka.

márta árgerič

V slovenščini se je ustalil izgovor [árgerič]; sicer je španski izgovor [arheríč], nemški [árgerih].

Olaf Scholz Nemški politik.

ólaf šólc

Richard Weizsäcker Nemški politik.

ríhard vájczeker

Dvočrkje ch izgovorimo h; v glavnem na začetku besede pa k.
Dvočrkje ei izgovorimo aj: Einstein [ájnštajn].
Črko z izgovorimo s fonemom c.
Črko s pred samoglasnikom izgovorimo s fonemom z.
Nemški ä zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: z e-jem.

Sankt Moritz Zimskošportno središče v Švici.

sánkt móric

Pri izgovoru uporabljamo naglasno obliko, kakršno navajajo vsi slovenski izgovorni priročniki (pravopis 2001, Leksikon CZ, Slovenski veliki leksikon), to je [sánkt móric]. Tujejezični slovarji poenoteno navajajo še [moríc], v retoromanskem jeziku pa imajo za isti kraj še obliko San Murezzan.

Sebastian Vettel Nemški voznik formule 1.

sebástjan fétәl

V nemškem jeziku se osebno ime Sebastian naglasi na drugem zlogu.
Črko v izgovorimo f: Volkswagen [folksvágən].

Stephan Leyhe Nemški smučarski skakalec.

štéfan láje

Črkovna sklopa ei in ey se v nemškem jeziku izgovorita kot aj.

Štefan Füle Češki politik.

štéfan fíle

V češkem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.

Thomas de Maiziere Nemški politik.

tómas de mezjêr

Priimek Maiziere je francoski.

Viviane Reding Luksemburška političarka.

vivjáne réding

Volker Rühe Nemški politik.

fólker ríe

Nemške preglašene samoglasnike zamenjujemo z najbližjim slovenskim fonemom: ö z e-jem, ü z i-jem (München, Zürich).

Wolfgang Schüssel Avstrijski politik.

vólfgang šísl

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors