televizija

televizíja

Napačno: [televízija]. Enako na priponskem obrazilu pravilno naglasimo tudi: [agencíja], [diskusíja], [magíja], [kategoríja], [eksplozíja], [kartuzíja], [fobíja], [evtanazíja] …

temeljil, utemeljil

temeljíl, uteméljil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Osnova je temelj, u je predpona.

tesen

têsәn rezultát na referéndumu

težek, težko

têžek, têžko

Pridevnik izgovorimo s širokim e-jem. Izgovor s polglasnikom je napačen.

Tim Mastnak Slovenski deskar na snegu.

tím mástnak

Timava Kraška reka v severovzhodni Italiji.

timáva

Čeprav je v marsikateri turistični brošuri ime zapisano kot Timav, svetujemo obliko, kakršna je normirana v Slovenskem pravopisu.

Tina Bregant Slovenska zdravnica.

tína brégant

Tinkara Kovač

tinkára kováč

toplogredni, greda

toplogrêdni plíni, grêda

Pravilen je izgovor s širokim e-jem, saj se izraz nanaša na zvezo [tôpla grêda].

tovor, tovora, tovori, tovorni

tôvor, tovóra, tovóri, tovórni

Ta samostalnik se naglašuje po premičnem naglasnem tipu.

udeležil, udeležila, udeležili

udeléžil, udeležíla, udeležíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [ugotôvil], [obnôvil], [poglôbil]. Osnova glagola je delež, u je predpona.

ugotovil, ugotovila, ugotovili

ugotôvil, ugotovíla, ugotovíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [prenôvil, povzróčil, osvobódil]. Osnova glagola je gotov, u je predpona.

Ula Furlan Slovenska voditeljica.

úla furlán

umetniške instalacije, umetniške postavitve

umétniške instalácije, umétniške postavítve

Po pravopisu je izgovor in tudi zapis s š-jem predviden le za zveze, kakršna je npr. inštalacija centralnega ogrevanja ipd.

upodobim, upodobljen, upodobljenec

upodóbim, upodóbljen, upodóbljenec

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik.

upokojen, upokojenec, upokojenci

upokojèn, upokojênec, upokojênci

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola. Če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik. Če je sedanjik naglašen na priponi, pa je večinoma na priponi naglašen tudi deležnik na -en.

upokojil

upokójil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, kot je spremeniti. Osnova glagola je pokoj, u je predpona.

upokojim, upokojen, upokojenec, upokojenci

upokojím, upokojèn, upokojênec, upokojênci

Naglas deležnika na -en se večinoma ravna po sedanjiški obliki glagola, če je sedanjik naglašen na osnovi, je na osnovi naglašen tudi deležnik. Če je sedanjik naglašen na priponi, pa je večinoma na priponi naglašen tudi deležnik.

upokojiti, upokojim, upokojil, upokojila, upokojili

upokojíti, upokojím, upokójil, upokojíla, upokojíli

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, npr. [pooblástil], [ustanôvil], [prilagódil]. Osnova glagola je pokoj, u je predpona.

ustanovil

ustanôvil

Pri predponskih glagolih, ki imajo v nedoločniku naglas na priponi -iti, v sedanjiku pa na priponi -im, npr. [delíti, delím], [gradíti, gradím], je pri opisnem deležniku na -l moškega spola ednine naglas premaknjen za en zlog proti začetku besede v primerjavi s preostalimi deležniškimi oblikami. Enako velja tudi za glagole, ki nimajo brezpredponske oblike, kot je ustanoviti. Osnova glagola je stan, u je predpona.

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type Selectors