Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsIzrael, Izraelec, izraelski

ízrael, ízraela
izraélec, izraélski

Izraela, Izraelca

Ime države je naglašeno na i, pridevnik in ime prebivalcev pa na e.