Več zadetkov...

Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAbbéville-la-Rivière Kraj v Franciji.

abevíl la rivjêr

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni končni e je nemi; črko é izgovorimo e.
I pred samoglasnikom izgovorimo j: Liege [ljéž],
dvojne soglasnike pa enojno: Musset [misé].
Prevzete besede praviloma naglašujemo z ozkim e oziroma ozkim o; ker pa naglašeni e stoji pred r-jem, ga izgovorimo široko.