Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsLaszlo Trocsanyi Madžarski politik.

láslo tróčanji, lásla tróčanjija

Laszla Trocsanyija

V madžarskem jeziku je stalno naglasno mesto na prvem zlogu.
Ostrivcev nad nenaglašenimi samoglasniki ne upoštevamo, ker ne zaznamujejo naglasnega mesta, ampak dolg nenaglašen samoglasnik.
Črkovno zvezo sz iz madžarskega jezika v izgovoru prevzemamo kot s, cs pa kot č.