Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsVjosa Osmani-Sadriu Kosovska političarka.

vjósa osmáni sandríju

V albanskem jeziku je stalno naglasno mesto na predzadnjem zlogu. Izjemo naredimo pri podomačenih imenih (Kosovo, Priština …).