Generic selectors
Išči le od začetka gesla
Išči le po geslu
Išči tudi po izgovarjavi
Post Type SelectorsAbbeville Kraj v Franciji.

abvíl

V francoskem jeziku je stalno naglasno mesto na zadnjem zlogu.
Nenaglašeni e-ji so v francoskem jeziku nemi.
Črka e se zlasti na koncu ne izgovarja.
Dvojne soglasnike izgovarjamo enojno: Musset [misé].